GameData/World/Location/Sanctuary Hills

Note/GameData/World/Location/Sanctuary Hills?
Top / GameData / World / Location / Sanctuary Hills
2016-02-19 (金) 19:56:49

目次 Edit

サンクチュアリ・ヒルズ Edit

親子関係 Edit

 • 連邦
  • サンクチュアリ・ヒルズ

マーカー Edit

名前FT座標
XYZ
icon_50.pngサンクチュアリ-80768.18750088174.8046888199.042969

構成セル Edit

 • SanctuaryExt[0000dd60]
 • SanctuaryExt02[0000dd3f]
 • SanctuaryExt03[0000dd61]
 • SanctuaryExt04[0000dd81]
 • SanctuaryExt05[0000dd3e]
 • SanctuaryExt06[0000dd5f]
 • SanctuaryExt07[0000dd40]
 • SanctuaryExt08[0000dd3d]
 • SanctuaryExt09[0000dd5e]
 • SanctuaryExt10[0000dd82]
 • SanctuaryBasementJahani(地下食料保管室)[000a36ea]:内部セル

所属NPC Edit

 • コズワース

出現クリーチャー Edit

 • ラッドローチ
 • ブロートフライ

作業台 Edit

 • 武器作業台 B
 • アーマー作業台
 • パワーアーマーステーション
 • クッキングステーション
 • ケミストリーステーション B

重要アイテム Edit

関連クエスト Edit

 • When Freedom Calls
 • Sanctuary
 • The Sight
 • Out of Time