GameData/World/Location/Hub 360

Note/GameData/World/Location/Hub 360?
Top / GameData / World / Location / Hub 360
2016-02-29 (月) 17:52:17

目次 Edit

ハブ360 Edit

親子関係 Edit

  • ハブ360

マーカー Edit

名前FT座標
XYZ
icon_179.pngハブ360×22953.232422-19596.8359381100.000000

構成セル Edit

  • TheaterHub360Ext[0000e0b6]
  • TheaterHub360(ハブ360)[00184a31]:内部セル

所属NPC Edit

出現クリーチャー Edit

  • スーパーミュータント
  • ミュータントハウンド
  • 白皮症モングレル

作業台 Edit

  • アーマー作業台

重要アイテム Edit

  • ステルスボーイ

関連クエスト Edit