GameData/World/Location/Forest Grove Marsh

Note/GameData/World/Location/Forest Grove Marsh?
Top / GameData / World / Location / Forest Grove Marsh
2016-02-29 (月) 17:39:54

目次 Edit

フォレスト・グルーブ・マーシュ Edit

親子関係 Edit

 • 連邦
  • フォレスト・グルーブ・マーシュ

マーカー Edit

名前FT座標
XYZ
icon_17.pngフォレスト・グルーブ・マーシュ-60894.675781-18509.5351561495.408325

構成セル Edit

 • ForestGroveMarshExt[0000e4d5]
 • ForestGroveMarshExt02[0000e4b4]
 • ForestGroveMarshExt03[0000e493]
 • ForestGroveMarshExt04[0000e4d6]
 • ForestGroveMarshExt05[0000e4b5]
 • ForestGroveMarshExt06[0000e494]

所属NPC Edit

出現クリーチャー Edit

 • フェラル・グール

作業台 Edit

 • 武器作業台 A
 • アーマー作業台

重要アイテム Edit

関連クエスト Edit

 • Botany Class