GameData/NPC/Creature/Railroad Agent

Note/GameData/NPC/Creature/Railroad Agent?
Top / GameData / NPC / Creature / Railroad Agent
2016-04-13 (水) 18:09:07

レールロードエージェント Edit

基本情報 Edit

名前Base ID種族派閥性格
レールロードエージェント
(Railroad Agent)
0017fce9人間レールロード非常に攻撃的
無謀
00183306
00183307
00183308
00183309
0018330a

ステータス Edit

名前レベルEXPS.P.E.C.I.A.L.HPAP耐性
Shield.pngEnergy.pngRadiation.pngPoison.png
レールロードエージェント15040005040500000
915470
21316175
30437390
38540540
4665660

攻撃 Edit

その他特性 Edit

  • なし

ルート Edit

  • スティムパック(15%)
  • ナックルズ(10%)
  • キャップ(0〜36)
  • 食品類
  • ジャンク類