GameData/NPC/Creature/Feral Ghoul

Note/GameData/NPC/Creature/Feral Ghoul?
Top / GameData / NPC / Creature / Feral Ghoul
2016-04-08 (金) 18:03:54

フェラル・グール Edit

基本情報 Edit

名前Base ID種族派閥性格
フェラル・グール
(Feral Ghoul)
000758adフェラル・グールフェラル・グール非常に攻撃的
無謀
フェラル・グール・ローマー
(Feral Ghoul Roamer)
0011669d
フェラル・グール・ストーカー
(Feral Ghoul Stalker)
00165790
フェラル・グール・リーヴァー
(Feral Ghoul Reaver)
0007ed09
干からびたフェラル・グール
(Withered Feral Ghoul)
0007ed08
組織壊死フェラル・グール
(Gangrenous Feral Ghoul)
0011669e
腐ったフェラル・グール
(Rotting Feral Ghoul)
0007ed07
焦げたフェラル・グール
(Charred Feral Ghoul)
001166a0
伝説のフェラル・グール・ローマー
(Legendary Feral Ghoul Roamer)
00165561
伝説のフェラル・グール・ストーカー
(Legendary Feral Ghoul Stalker)
00165562
伝説のフェラル・グール・リーヴァー
(Legendary Feral Ghoul Reaver)
00165563
伝説の干からびたフェラル・グール
(Legendary Withered Feral Ghoul)
00165564
伝説の組織壊死フェラル・グール
(Legendary Gangrenous Feral Ghoul)
00165565
伝説の腐ったフェラル・グール
(Legendary Rotting Feral Ghoul)
00165566
伝説の焦げたフェラル・グール
(Legendary Charred Feral Ghoul)
001bce9e

ステータス Edit

名前レベルEXPS.P.E.C.I.A.L.HPAP耐性
Shield.pngEnergy.pngRadiation.pngPoison.png
フェラル・グール370200000351001020吸収200
フェラル・グール・ローマー
伝説のフェラル・グール・ローマー
913701530
フェラル・グール・ストーカー
伝説のフェラル・グール・ストーカー
1522803045
フェラル・グール・リーヴァー
伝説のフェラル・グール・リーヴァー
22321404060
干からびたフェラル・グール
伝説の干からびたフェラル・グール
324731705075
組織壊死フェラル・グール
伝説の組織壊死フェラル・グール
42612006090
腐ったフェラル・グール
伝説の腐ったフェラル・グール
5276438570110225
焦げたフェラル・グール
伝説の焦げたフェラル・グール
62+905505*185140250

攻撃 Edit

名前攻撃手段ダメージ
フェラル・グール格闘Projectile.png 15 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
フェラル・グール・ローマー格闘Projectile.png 30 + Radiation.png 4[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
フェラル・グール・ストーカー格闘Projectile.png 45 + Radiation.png 6[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
フェラル・グール・リーヴァー格闘Projectile.png 55 + Radiation.png 8[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
干からびたフェラル・グール格闘Projectile.png 65 + Radiation.png 10[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
組織壊死フェラル・グール格闘Projectile.png 80 + Radiation.png 12[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
腐ったフェラル・グール格闘Projectile.png 90 + Radiation.png 14[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
焦げたフェラル・グール格闘Projectile.png 105 + Radiation.png 16[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説のフェラル・グール・ローマー格闘Projectile.png 30 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説のフェラル・グール・ストーカー格闘Projectile.png 45 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説のフェラル・グール・リーヴァー格闘Projectile.png 55 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説の干からびたフェラル・グール格闘Projectile.png 65 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説の組織壊死フェラル・グール格闘Projectile.png 80 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説の腐ったフェラル・グール格闘Projectile.png 90 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]
伝説の焦げたフェラル・グール格闘Projectile.png 105 + Radiation.png 2[5 sec] + Poison.png 4[5 sec]

その他特性 Edit

 • 伝説級
  • 変異すると Rad ダメージ 10 倍*2

ルート Edit

 • 全種類共通
  • 弾薬(25%)
  • キャップ(0〜9)
  • 非常に小型のジャンク類
  • 有効な血液サンプル(クエスト)
    
 • フェラル・グール・ストーカー
 • フェラル・グール・リーヴァー
 • 干からびたフェラル・グール
 • 組織壊死フェラルフェラル・グール
 • 腐ったフェラル・グール
 • 焦げたフェラル・グール
  • 薬品やジャンク等


*1 レベル1ごとに +5
*2 たぶん設定ミスで機能していない